Setkání absolventů ČZU v Praze po 25 letech (2017)

Dne 22. září 2017 se bude konat již XIV. společenské setkání absolventů ČZU v Praze s vedením univerzity. Na toto setkání jsou zváni absolventi, kteří ukončili studium na VŠZ v roce 1992 (po 25 letech). Registrace absolventů v pátek 22. 9. 2017 bude probíhat na jednotlivých fakultách.

 

Program setkání absolventů je individuální podle jednotlivých fakult. Absolventi ze všech fakult se v podvečer sejdou v menze, kde bude v 18:00 hod zahájen společenský večer doplněný hudebním vystoupením a občerstvením.

 

Registrace na setkání: ka.czu.cz.

 

Výše vložného činí 300,- Kč a je určeno na úhradu společenského setkání.

Pro platby byl zřízen účet u České spořitelny, a.s. 500022222/0800.

Variabilní symbol pro identifikaci platby je 996325.

Specifický symbol, který určuje absolventa, je vygenerován na základě potvrzení registrace fakultním správcem. Pro platby ze zahraničí jsou nutné tyto údaje: IBAN CZ 38 0800 0000 0005 0002 2222, SWIFT: GIBACZPX.

 Ubytování na koleji si zajišťují účastníci setkání individuálně na https://www.kam.czu.cz/cs/r-8586-ubytovani